Hồ Cá Koi – Tây Sơn, Bình Định

Đầu tháng 9 năm 2021, Công Ty TNHH Quốc Tế Minh Xuân đã hoàn thành công trình thiết kế và xây dựng hồ Cá Koi với khối lượng 63m3 tọa lạc tại Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định.

01

Tên công trình

Hồ Cá Koi Tây Sơn – Bình Định

02

Nội dung hợp đồng

Thiết kế – Xây Dựng Hồ Cá Koi

03

Địa chỉ công trình

Km 39, Ql 19, Bình Nghi, Tây Sơn, Bình Định

04

Quy mô công trình

65m3

05

Năm hoàn thành

2021