Bơm PERIHA PB12000

Đơn Vị Tính

Cái

Liên hệ ngay

Danh mục:

Mô tả

Thông số kỹ thuật máy bơm Periha PB 5000          

 • Chế độ 1: 10W; 4000l/h; 2m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 2: 15w; 4500l/h; 2,5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 3: 20w; 5000l/h; 3m và Output 27-34-42-48

Thông số kỹ thuật Periha PB 7000      

 • Chế độ 1: 20W; 5000l/h; 3m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 2: 25w; 6000l/h; 3,5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 3: 30w; 7000l/h; 4m và Output 27-34-42-48

Thông số kỹ thuật bơm Periha PB 9000          

 • Chế độ 1: 30W; 7000l/h; 4m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 2: 40w; 8000l/h; 4,5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 3: 50w; 9000l/h; 5m và Output 27-34-42-48

Thông số kỹ thuật máy bơm Periha PB 10000          

 • Chế độ 1: 40W; 8000l/h; 4,5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 2: 50w; 9000l/h; 5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 3: 60w; 10000l/h; 5,5m và Output 27-34-42-48

Thông số kỹ thuật máy bơm Periha PB 12000       

 • Chế độ 1: 50W; 10000l/h; 4,5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 2: 60w; 11000l/h; 5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 3: 70w; 12000l/h; 5,8m và Output 27-35-43-48

Thông số kỹ thuật của bơm Periha PB 14000

 • Chế độ 1: 60W; 12000l/h; 4,5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 2: 70w; 13000l/h; 5m và Output 27-34-42-48
 • Chế độ 3: 80w; 14000l/h; 6m và Output 27-34-42-48

Thông số kỹ thuật máy bơm Periha PB 16000

 • Chế độ 1: 60W; 14000l/h; 4,5m và Output 34-42-48-60
 • Chế độ 2: 70w; 15000l/h; 5m và Output 34-42-48-60
 • Chế độ 3: 80w; 16000l/h; 5,5m và Output 34-42-48-60

Thông số kỹ thuật bơm Periha PB 18000       

 • Chế độ 1: 80W; 16000l/h; 4,5m và Output 34-42-48-60
 • Chế độ 2: 90w; 17000l/h; 5m và Output 34-42-48-60
 • Chế độ 3: 100w; 18000l/h; 6m và Output 34-42-48-60

Thông số kỹ thuật Periha PB 20000     

 • Chế độ 1: 100W; 18000l/h; 5,5m và Output 42-48-60
 • Chế độ 2: 110w; 19000l/h; 6m và Output 42-48-60
 • Chế độ 3: 120w; 20000l/h; 6,5m và Output 42-48-60

Thông số kỹ thuật máy bơm Periha PB 23000        

 • Chế độ 1: 120W; 21000l/h; 6m và Output 42-48-60
 • Chế độ 2: 130w; 22000l/h; 6,5m và Output 42-48-60
 • Chế độ 3: 140w; 23000l/h; 7m và Output 42-48-60

Thông số kỹ thuật  bơm Periha PB 25000 

 • Chế độ 1: 140W; 23000l/h; 6m và Output 42-48-60
 • Chế độ 2: 150w; 24000l/h; 6,5m và Output 42-48-60
 • Chế độ 3: 160w; 25000l/h; 7m và Output 42-48-60.
Đánh giá (0)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Bơm PERIHA PB12000”